Escola Can Bonet

Noticias y Destacados

hace 3 años
Escola Can Bonet

AJUDES MENJADOR ESCOLAR 2020/21

S'ha publicat al BOIB nº 172 del 6 d'octubre de 2020, la resolució per la qual es convoquen les ajudes individualitzades de menjador

Qui vulgui sol·licitar l'ajuda ha de presentar la documentació següent:


  • SOL·LICITUD annex 2 del BOIB nº172


  • DNI/NIF/NIE dels membres compotables de la família que tenguin més de 16 anys a partir del dia 31 de desembre de 2019.


  • Fotocòpia del llibre de família i en cas de separació/divorci s'ha d'acompanyar de la sentència judicial que declari aquesta situació.


  • Certificat de convivència a l'efecte de computar els membres de la unitat familiar.


S'ha d'entregar al centre abans del 21 d'octubre.