Escola Can Bonet

El Colegio

Orgranigrama del Cole

Equip Directiu i Professors

EQUIP DIRECTIU

 • Director: Josep Lluís Mollà Ferrer
 • Secretària del Centre: Antònia Ribas Prats
 • Cap d’Estudis Infantil i Primària: Pedro García Garde
 • Cap d’Estudis d’ESO: Maria Patrícia Marí Torres


EQUIP DOCENT

 • Orientadora ESO: Camino Revuelta Merino
 • Orientadora EI/ EP:Ana Pallás Miralles
 • Audició i llenguatge: Celia González Martínez
 • Pedagogia terapèutica: Concepción Costa Ruíz
 • Capellà del centre: Álvaro González Mesa


INFANTIL

 • Antònia Ribas Prats
 • Montse Costa Pinto
 • Marina Torres Abascal
 • Jessica Ramón Batuecas


PRIMÀRIA

 • Juan Antonio Ramón Torres
 • Joana María Coll Macias
 • Mª del Carmen Torres Cantalapiedra
 • Margarita Ramón Ribas
 • Lourdes Costa Pereyra
 • Lourdes Juan Marí
 • Samuel Ángel Urbano Seguí
 • Pedro García Garde
 • Camino Revuelta Merino


ESO

 • Laura Torres Bonet
 • Josefa Planells Ribas
 • Belén Liñán Méndez
 • Carlos de la Osa Rodríguez
 • Mª Antònia Serra Cardona
 • Camino Revuelta Merino
 • Josep Lluís Mollà Ferrer
 • Laura Máñez Navalón
 • Mª Patrícia Marí Torres
EL CENTRE

Col·legi Can Bonet

El Col·legi Can Bonet, dirigit i gestionat per la fundació Diocesana "ISIDOR MACABICH" constitueix el marc de referència per a la participació i la presa de decisions, per tant inspira i orienta:

Els centres escolars vinculats a la Fundació Diocesana Isidor Macabich promouen:

 • Una educació de qualitat al servei del creixement total i harmònic de la persona;
 • La participació crítica i creativa en la vida familiar, escolar i social i l’assoliment d’un sentit més perfecte de la veritat, per tal d’adoptar decisions lliures i responsables.

Els nostres centres, arrelats a la vida cultural de les Pitiüses, eduquen els alumnes mitjançant l’assimilació sistemàtica i crítica dels diferents coneixements científics i humanistes, l’aprenentatge de destreses, i la proposta de valors que orienten les

seves decisions i comportaments. Entre aquests valors, il·luminats per l’Evangeli, destaquem els següents:

 • Vida: do que hem rebut i que hem de respectar i fomentar.
 • Pau: gran tasca en favor de l’harmonia personal i la convivència, fonament d’un esperit dialogant i allunyat de tota violència.
 • Llibertat personal: alliberament de condicionants interns i externs que ens capacita per buscar i acceptar la veritat.
 • Justícia: exigència d’igualtat entre les persones i respecte de la seva dignitat, que es concreta en propostes de fraternitat i defensa dels drets de tots.
 • Solidaritat: determinació ferma i constant de decidir-se pel bé de tots i de cadascun, és a dir, pel bé comú.
 • Tolerància: acceptació de tota persona respecte a les diferents formes d’actuar i de pensar, sense renunciar a la veritat.
 • Treball: desenvolupament de la pròpia persona i aportació a la societat.
 • Medi ambient: àmbit on creix la vida i que s’ha de protegir i respectar.
 • Família: comunitat de persones en la qual s’aprèn a ser persona i a conviure amb els altres.
 • Llengua: realitat que configura la identitat personal i col·lectiva, clau per desxifrar el significat de la realitat i instrument d’una comunicació més autèntica.
 • Autoestima: capacitat per respectar-se, confiar en les possibilitats pròpies i acceptar-se a si mateix.
 • Transcendència: manifestació de la dimensió espiritual i religiosa de l’ésser humà.

Persuadits pel valor humanitzador de la religió i convençuts de la força i fecunditat de l’Evangeli per alliberar la persona humana, tota la nostra proposta educativa es desenvolupa dins del diàleg entre la fe cristiana i la cultura, fidel a la veritat i respectuosa amb la llibertat de les consciències.

Serveis Complementaris

- Escola Matinera

- Menjador escolar

El Centre Can Bonet, disposa del servei d'Escola Matinera, on poden deixar els seus fills a l'escola des de les 08:00 fins a les 09:00, de dilluns a divendres, sempre que no siguin festius. Es un servei perfecte per tots els pares i mares que treballen i no puguin fer-se càrrec dels seus fills/es. L'Escola Matinera no es tracta tan sols d'una de guarderia sinó que tots el alumnes d'Educació Infantil fins a Educació Primària realitzaran activitats encaminades a desenvolupar les seves capacitats motrius, cognitives i socials, mitjançant activitats com poden ser: Jocs de Taula, estimulació musical, dibuix, contes, jocs de lògica, etc. Els preus d´aquest servei els oferiran en la mateixa aula de l´Escola Matinera, Secretaria o Direcció.


Els preus del servei de Menjador els oferiran a secretaria o direcció.

Instal·lacions

El centre compta amb diferents instal·lacions adequades per al desenvolupament dels nens/nenes.

El Centre Educatiu de Can Bonet compta amb un gran pati en el qual es fan les classes d'Educació Física i que s'utilitzen també per fer diferents esports (bàsquet, futbol, etc) com a activitats extraescolars. També hi ha un taller de tecnologia, aula d' informàtica, laboratori, biblioteca, sala d'usos múltiples, aula de Pedagogia Terapèutica, aula d'Audició i Llenguatge i aules de desdoblament. També disposem d'aules especialitzades per a la docència de música, així com també les aules ordinàries que utilitzaran cada dia els alumnes per al desenvolupament diari de les tasques educatives en els diferents nivells segons el curs on es troben matriculats. L'alumnat d'Educació Infantil disposa d'aules diferenciades per a cada nivell amb aula de suport i un patí de recreació.

 1. El horari de l´escola de Can Bonet: Horari de l´ Escola Matinera 08:00 fins 09:00 Horari d´ Educació Primaria 09:00 fins 14:00 Horari d´ Educació Secundaria 08:00 fins 14:00

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

S'ofereixen al centre aquestes activitats extraescolars.
- Atletisme
- Anglès

Les activitats extraescolars es duen a terme per les tardes amb una duració d´una hora cadascuna. El lloc de realització és el propi centre. Poden variar en funció de la demanda, possiblement s´oferiran més activitats a l´inici del curs 18/19. El preu d´aquestes són orientatius, poden variar i és poden consultar al col·legi.

CALENDARI CURS 2018-2019

Dates d'esdeveniments que es realitzaran durant el curs

SETEMBRE

12 INICI DE CURS


OCTUBRE

12 FESTIU


NOVEMBRE


1 FESTIU

2 FESTA ESCOLAR PRÒPIA


DESEMBRE


6 FESTIU

7 FESTA ESCOLAR PRÒPIA

20 FESTA DE NADAL

21 ENTREGA DE NOTES

22 INICI VACANCES DE NADAL