Escola Can Bonet

Noticias y Destacados

hace 1 año
Escola Can Bonet

AJUTS INDIVIDUALITZATS DE MENJADOR

S'ha publicat al BOIB de l'1 de juny la resolució per demanar les ajudes de menjador

Al següent link trobareu tota la informació.


https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajutsdemenjador_curs_2023-2024/archivopub.do?ctrl=MCRST7405ZI427301&id=427301


Les sol·licituts es poden presentar:


Educació Infantil del 22 al 28 de juny 2023

E.Primària i ESO del 23 al 30 de juny


Amb aquest link podeu imprimir la sol·licitut per emplenar-la


https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajuts_de_menjador_curs_2023-2024/archivopub.do?ctrl=MCRST7405ZI427338&id=427338