Escola Can Bonet

Noticias y Destacados

hace 3 años
Escola Can Bonet

INFORMACIÓ MENJADOR I ESCOLA MATINERA

Serveis de menjador i escola matinera per al curs 2020-2021


A punt d’iniciar les activitats lectives d’aquest curs 2020-21 tan marcat per les conseqüències de la pandèmia del Covid-19, hem d’informar-vos dels serveis complementaris d’escola matinera i menjador escolar que començaran el pròxim dimecres 16 de setembre de 2020.


Pel que fa a l’ESCOLA MATINERA, aquest curs degut a les mesures de control i rastreig de casos covid, cas que es produïssin, per evitar contagis tan sols podem oferir el servei a aquells alumnes que assisteixin el mes complet. Eliminam les altres modalitats d’assistència per fer més eficaç el treball dels responsables de la guarda i custodia dels vostres fills/es en l’escola matinera. A més, no admetrem alumnat més tard de les 8:30h per complir amb les mesures del pla de contingència en l’organització d’entrades i sortides al centre.


Pel que fa al MENJADOR, ens trobem amb la mateixa situació i també hem d’admetre alumnat que utilitzi el menjador mensualment perquè també facilita l’organització i la feina d’aquest servei. A més, en aquest curs reduïm l’horari de menjador de 14-15:30h. Tampoc hi haurà activitats extraescolars fins que es torni a la normalitat.


Som conscients de les dificultats que us pot portar aquesta organització, sobre tot a aquells que veníeu esporàdicament en dies solts, però és necessari saber amb antelació i agrupar l’alumnat segons els grups de convivència en aquests serveis complementaris a causa de la situació que vivim. 


Els que vulgueu reservar algun servei complementari podeu fer-ho escrivint un correu electrònic a : contabilidadcanbonet@gmail.com abans del dia 15 de setembre a les 12h.


Les famílies que teniu part del servei pagat del curs anterior i no disfrutat demaneu cita per rebre el reintegrament de la part proporcional.


Agraïm la vostra comprensió i quedam a la vostra disposició per a resoldre qualsevol situació que necessiteu consultar.


Una salutació de l’equip directiu.